สิ่งที่ได้จากวิชานี้

posted on 20 Jun 2016 13:19 by teerat135

1.ได้รู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

2.ได้รู้วิธีการสร้าง www.exteen.com

3.ได้เรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

Comment

Comment:

Tweet